Abonnementen Ons aanbod

Abonnementen

Verzuimbegeleiding van arbodienst Medprevent wordt gekenmerkt door ons motto: “ziekteverzuim is beheersbaar”. Verzuim is soms medisch maar wordt vaak bepaald door gedrag, van zowel de organisatie als van de medewerker. Wanneer er een verzuimprobleem is waarvoor een medisch advies nodig is, moeten wij de omstandigheden kennen en de mening van de leidinggevende of de P&O functionaris horen, om zo tot een juiste analyse te komen. Om deze reden werken wij ook vanuit het zogenoemde gedragsmodel.

Medprevent kan uw organisatie ondersteunen bij een efficiënt verzuimbeleid. Onze aanpak leidt tot het voorkomen van veel verzuim, waarbij wij uw uitgaven laag houden. Wij helpen u namelijk het meeste zelf te doen! De titel van ons Handboek Verzuim is dan ook "U heeft bijna geen bedrijfsarts nodig". Communicatie tussen werkgever, werknemer, casemanager en bedrijfsarts is daarbij van essentieel belang. Hierin ondersteunen wij u. Daarnaast kunnen wij door het coachen van leidinggevenden en/of P&O functionarissen, uiteindelijk voor u kostenbesparend werken.

Wij hebben 3 pakketten samengesteld om een richtlijn te geven wat er allemaal mogelijk is. Gezien de huidige marktontwikkelingen waarbij er veel behoefte is aan maatwerk, staan de pakketten echter niet vast. Wij gaan graag met u in gesprek over wat u van een arbodienst verwacht. Zo kunnen wij maatwerk bieden en voldoen aan de behoefte van u als klant! Wij denken graag met u mee om uw veiligheids- en gezondheidsbeleid te optimaliseren.

Als klant van Medprevent bent u aangesloten bij een gecertificeerde Arbodienst. U ontvangt een Arbo-handboek waarin duidelijk vermeld staat hoe u te werk kunt gaan bij ziekte van uw werknemers. Ook de wetgeving met betrekking tot ziekte en verzuim is in dit boekwerk verzameld.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0513-466217 of via arbo@medprevent.nl. Wij helpen u graag bij het voeren van een effectief verzuimbeleid!