Pakket Verzuimmanagement Basis

Pakket Verzuimmanagement Basis

Als werkgever bent u verplicht om de beschikking te kunnen hebben over een bedrijfsarts. De basisaansluiting bij arbodienst Medprevent zorgt ervoor dat u aan deze verplichting voldoet en geeft u als werkgever de zekerheid dat u een gediplomeerde bedrijfsarts kunt inschakelen bij ziekteverzuim van uw personeel.

Het Pakket Verzuimmanagement Basis bevat het volgende:

  • U bent aangesloten bij de gecertificeerde arbodienst Medprevent B.V en kunt beschikken over bedrijfsartsen en deskundigen op verrichtingenbasis.;
  • U houdt zelf de ziekmeldingen bij en geeft aan wie er op het spreekuur moet komen;
  • U maakt gebruik van ons digitale verzuimsysteem Verzuimsignaal. Dit is een webbased-applicatie waarop u 24 uur per dag kunt inloggen. Hierin kunt u alle ziekmeldingen en de wettelijke termijnen ten behoeve van de dossieropbouw bijhouden cq. inzien.
  • U bewaakt Wet Verbetering Poortwachter, 6de weeks probleemanalyse, plan van aanpak en melding UWV.
  • Verstrekking verzuimcijfers en overzichten voor verzekeraar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0513-466217 of via arbo@medprevent.nl. Wij helpen u graag bij het voeren van een effectief verzuimbeleid!