Pakket Verzuimmanagement Uitgebreid

Pakket Verzuimmanagement Uitgebreid

Het Pakket Verzuimmanagement Uitgebreid is een uitbreiding op de basisaansluiting. Het grote verschil zit in de begeleiding vanuit Medprevent door de casemanagers. Binnen dit pakket begeleidt onze casemanager de leidinggevende, zieke werknemer en P&O.

Met dit pakket biedt Medprevent u het volgende:

  • U bent aangesloten bij de gecertificeerde arbodienst Medprevent B.V. en kunt beschikken over bedrijfsartsen en deskundigen op verrichtingenbasis;
  • U maakt gebruik van ons digitale verzuimsysteem Verzuimsignaal. Dit is een webbased-applicatie waarop u 24 uur per dag kunt inloggen. Hierin kunt u alle ziekmeldingen en de wettelijke termijnen ten behoeve van de dossieropbouw bijhouden cq. inzien.
  • U houdt zelf de ziekmeldingen bij en geeft aan wie er op het spreekuur moet komen;
  • Casemanager begeleidt leidinggevende, zieke werknemer en P&O.
  • Casemanager bewaakt Wet Verbetering Poortwachter, 6de weeks probleemanalyse, plan van aanpak en melding UWV.
  • Verstrekking verzuimcijfers en overzichten voor verzekeraar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0513-466217 of via arbo@medprevent.nl. Wij helpen u graag bij het voeren van een effectief verzuimbeleid!